قانون تأمین اجتماعی
  2023-05-05

  قانون تأمین اجتماعی؛ فصل ششم

  متن ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل‌علاج تشخیص داده می‌شوند پس از انجام خدمات…
  قانون تأمین اجتماعی
  2023-05-05

  قانون تأمین اجتماعی؛ فصل اول

  متن ماده 1 قانون تأمین اجتماعی به‌منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و…
  قانون تأمین اجتماعی
  2023-05-05

  قانون تأمین اجتماعی؛ فصل سوم

  متن ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد: ١- حق‌بیمه از اول مهرماه تا پایان…
  بخشنامه‌‌ها
  2023-05-05

  ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران: بخش دوم

  قراردادهای مقاطعه‌کاری مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت) مقدمه در اجرای مواد ۳۸ و ۴1 قانون تأمین اجتماعی…
  دکمه بازگشت به بالا
  chat